You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Czech Risk Management Summit 2021


Konference o rizicích v byznysu a o tom, jak se s nimi vyrovnat

Česká i světová ekonomika od jara 2020 prochází turbulentními změnami. Jaké jsou jejich dopady na řízení rizik a komerční pojištění? A co v oboru čekat do budoucna?

Když svět přestane být zalitý sluncem a firemní výsledky slábnou, je už příliš pozdě na to, hledat příčiny. Nelze se chlácholit ani tím, že má podnik majetek pojištěný. Pojišťovna přece může pojistné dramaticky zvýšit, nebo zkrátit plnění s tím, že si vedení a majitelé firmy dostatečně nepohlídali všechna rizika. Právě problematice komerčního pojištění a řízení rizik v podnikové sféře se bude věnovat konference Risk Management Summit konaná pod záštitou České asociace řízení rizik CZRMA. O největších rizicích dneška, mezi něž patří ekonomická krize v důsledku opatření proti šíření koronavirové pandemie, obavy o udržení kvalitních pracovníků, kybernetická kriminalita, či jiné černé labutě ohrožující navyklé chování lidí, budou na konferenci mluvit hosté z řad risk manažerů, podnikatelů, ředitelů firem, bankéřů a ekonomů.

Program konference

Program konference, jejíž konání bylo s ohledem na dosavadní protiepidemická opatření a bezpečnost všech aktérů přesunuto na 16. září 2021, v tuto chvíli dokončujeme tak, aby splnil představy i toho nejnáročnějšího účastníka. Mezi řečníky zveme špičky ve svém oboru, ať už jde o risk manažery, ekonomy, bankéře či podnikatele. Jakmile bude program definitivní, rádi vás s ním seznámíme a zároveň nabídneme možnost objednat vstupenky. S ohledem na veškeré dění kolem pandemie Covid-19 za poslední více než rok je ale již předem jasné, že na konferenci věnované risk managementu bude rozhodně o čem mluvit.

Prodej vstupenek na Czech Risk Management Summit 2021 byl již zahájen. Cena za osobu je 3500 Kč bez DPH.

Vstupenky


Prodej vstupenek na Czech Risk Management Summit 2021 bude zahájen v průběhu léta 2021.

Podrobnější informace o programu a cenách vstupenek budou zveřejněny v dostatečném předstihu na webu CZRMA či na internetových stránkách společnosti Investorio, jež konferenci pořádá.

...Sending