You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Kdo jsme


Czech Risk Management Association je profesní organizace specialistů a manažerů ze všech oblastí řízení rizik. Členem asociace se může stát kdokoliv se zájmem o rozvoj a zdokonalování praxe v oblasti řízení rizik.

Posláním organizace je podporora kvalitního řízení rizik v českých firmách a institucích. Cíle asociace jsou naplňovány zejména prostřednictvím:

  • setkávání členů za účelem výměny názorů a zkušeností,
  • pořádání vzdělávacích seminářů a konferencí,
  • zastupování společných zájmů členů při utváření legislativy či regulatorních pravidel,
  • spolupráce s dalšími profesními sdruženími a organizacemi,
  • podpory výuky řízení rizik na školách a vzdělávacích institucích,
  • propagace dobré praxe řízení rizik v médiích a v odborných publikacích.

Historie Czech Risk Management Association (CZRMA) sahá až do roku 1999. V letech 1999 až 2017 asociace působila pod názvem Asociace specialistů pojištění a řízení rizik (ASPAR).

Odborné sekce asociace


Nosnými tématy této sekce jsou novinky mezi pojistnými produkty, efektivní spolupráce při zmírňování rizik pomocí pojištění, nebo při likvidaci pojistných událostí. Členové této sekce dále těží ze členství CZRMA v evropské organizaci FERMA.

Řízení rizik ve finančních institucích je specifickou, vysoce odbornou oblastí. Tato sekce sdružuje experty a manažery z regulatorního prostředí i z oblastí spojených s řízením kreditních, tržních či provozních rizik a s ERM (Enterprise Risk Management) ve finančních institucích.

Veřejná správa stále více uplatňuje manažerské přístupy, které mají svůj původ v podnikatelské sféře. Nosnými tématy této sekce jsou např. způsoby identifikace, analýzy a mitigace rizik v tomto specifickém prostředí.

S rozšiřující se digitalizací a automatizací nabývá tato svébytná oblast řízení rizik stále většího významu. Jejím cílem není pouze zmírňovat již známá rizika, ale zároveň včas identifikovat nové hrozby, jež v kybernetickém prostoru vznikají mimořádně rychle.

Řízení rizik v nefinančních podnicích zahrnuje témata spojená s ERM (Enterprise Risk Management), a často se prolíná s oblastí interního auditu, controllingu nebo pojištění.

Řízení rizik v oblasti zdraví, bezpečnosti nebo ochrany životního prostředí je typické zejména pro velké společnosti výrobního charakteru. Tato sekce sdružuje experty zabývající se právě touto tématikou.

Členství CZRMA v dalších organizacích


FERMA

Federation of European Risk Management Associations (FERMA) je evropská organizace sdružující 22 národních asociací v 21 evropských zemích. Sdružuje téměř 4800 manažerů pojištění a řízení rizik, působících v široké škále obchodních sektorů od významných průmyslových a obchodních společností, po finanční instituce a orgány veřejné správy. Poskytuje prostředky pro koordinaci řízení rizik a optimalizaci vlivu národních sdružení na evropské úrovni.

FERMA logo

Staňte se členem Czech Risk Management Association

Vedení asociace


Petr Bažant

Prezident CZRMA

Staňte se členem Czech Risk Management Association

Kontaktujte nás


...Sending